Zeytin Ağacının Tarihçesi

Columella’nın dediği gibi Zeytin (Olea Europea L.) “olea prima arborum omnium est” yani “zeytin bütün ağaçların ilkidir”. Zeytin yetiştiriciliğinin ilk insanlarla birlikte başladığı kabul edilmektedir.
“Adem ölümünden önce tanrıdan merhamet diledi ve bunun için oğlu Şit’i görevlendirdi. Şit cennet bahçesindeki iyilik ve kötülük ağacından üç tohum aldı ve babasının ağzına koydu. Babası gömülünce tohumlar yeşerdi ve bu tohumlardan zeytin ağacı, sedir ağacı ve servi büyüdü.” Nitekim Arkeolojik buluntular zeytinin M.Ö. 6000 yılından beri kullanıldığını göstermektedir.
“Nuh, tufanın şiddeti azalınca hayatın başlayıp başlamadığını öğrenmek için gemisinden güvercinini salar. Güvercinin gemiye ağzında zeytin dalı ile dönmesi üzerine Nuh, bu işaretten tufanın bittiğini anlar.” Bunun sonucunda zeytin dalı taşıyan güvercin o zamandan beri barışın simgesi olmuştur.
Zeytin ağacı bütün kutsal kitapların ağacıdır. İbranilerin tanrısı Yehova, Tevrat’ta vaftiz yağının nasıl hazırlanacağını anlatmakta, Davut Peygamber de zeytini doğru insana benzetmektedir. İsa Peygamber’in göğe çıkışının gerçekleştiği Zeytindağı’ndaki bahçede o zamandan kalma zeytin ağaçları bugün hala durmaktadır.
Kuran-ı Kerim’de de zeytinden söz edilir. Kuran’da bu ağacın Sina Dağı’ndan geldiği, meyvelerinden yağ elde edildiği yazılıdır.
Zeytin Adının Orijini İbranice “zeyt” kökünden, Arapça “ez-zeyt” ve zeytin kelimeleri türemiştir. Daha sonra bu kelimeler İspanyolcada “elaara”, Latincede “olea” ve “olivum” kelimelerine dönüşmüştür. Diğer Avrupa dillerine de bu kelime Latinceden geçmiş ve “olive” olmuştur.asırlık zeytin ağacı1

Bir cevap yazın