Sık ve Yoğun Zeytin Fidanı Dikim Hakkında Sorulan Herşey…

Sık Dikim Sistemi Nedir?

Sık Dikim Zeytin Sistemi, geleneksel zeytin tarımına göre karlılığı oldukça arttıran bir ürün teknolojisidir. 90’lıyıllarında başlarındaki Sık Dikim Zeytin tarımı uygulamalarında bu yeni ürün teknolojisi ile ilgili bilinmeyen bir çok konu vardı: plantasyon süresi, ideal sıklık, uygun çeşitler, budama, gübreleme, sulama vs. 15 yılı aşan çeşitli plantasyon tecrübelerimiz bize başlangıçtaki uygulamaları geliştirmemize ve sistemi hep daha ileriye taşımamıza imkan verdi. Bu sistemin başarılı olmasında anahtar rolü oynayan sebepler; %100 makineli hasat, 3.yıldan başlayarak verim, yüksek verimlilik, yüksek kalitede yağ elde edebilme ve tüm üretimin %100’ü natürel sızma yağ olması.

Başlıca Adımlar ;

● Makineli Hasat Traktör ve iş makinelerine takılan gövde sarsıcılar ve el tipi zeytin hasat makineleri, üzüm toplama makinesi olarak kullanılan makinenin aynısı sık dikim zeytin toplama için de kullanılmaktadır, dolayısı ile bu makineler zeytin hasat döneminde atıl olarak bulunulabilmektedir. Bu makinelerin modifikasyona ihtiyacı olmamakta, % 98 oranın da toplama yapabilmekte, ağaca ve meyveye minimum hasar vermemektedir. 2 Saatte 10 dekar alanı hasat yapabilen ve Avrupa’da hasat maliyeti 0,06 – 0,12 TL/kg. Bu önemli adım sisteme bakış açısını değiştirmekle birlikte sistemin sahiplenilmesini sağlamaktadır. Bunun sonucunda büyük yatırımcıların geniş alanlarda değerlendireceği yatırım modelini olarak görülmeye başlanmış ve geleneksel zeytin tarımı yapanlarında mevcut uygulamalara bir alternatif getirmesi sebebi ile ilgi odağı haline gelmiştir. Sık Dikim Zeytin tarımı modeli arazi eğiminin %20’ye kadar olduğu parsellerde sorunsuz olarak uygulanabilmektedir.

● Çeşitler : Çeşit seçimi, başarılı sonuç alınabilmesi için bu sistemin temel unsurlarındandır. Plantasyonlara büyüme gücü düşük olan 3 çeşit ile başlanmıştır; Selection ; Arbequina Irta i-18 Arbosana i-43 Koroneiki i-38. Son yıllarda bu sisteme dahil olan 2 çeşit geliştirilmiştir. Sikitita Tosca 07 Toplam çeşit sayısı sınırlı olmakla birlikte Cordoba üniversitesi ile ortak geliştirilen bir program çerçevesinde araştırma ve geliştirme bölümümüz çeşit sayısını arttırmak üzere yoğun çalışmalarını sürdürmektedir.

● Fidanların Genetik ve Sağlık Durumu Üretim prosesimize entegre ettiğimiz izlenebilirlilik sayesinde üretim sürecinin her aşamasına geri dönülebilmekte ve fidanlar tespit edilebilmektedir. Mevcut seralarımızın kapasitesi ve şartları periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz hastalık ve zararlı kontrolleri en ideal şartlarda yapmamıza olanak sağlamaktadır. Tüm bu tedbirler sık dikim fidanlarını en yüksek kalite üreticilerimize sunmamızı sağlamaktadır.

● Makineli Dikim : Lazer sıra ekipmanlı, ilaçlama üniteli tek veya iki sıralı dikim makineleri ile dikim gerçekleştirilebilmekte ve dikimle beraber çıkış öncesi herbisit ilaçlaması yapılabilmektedir. 5 kişilik bir ekip ile günde 7000-9000 fidan dikilebilmektedir

● Mekanik Budama : Sık Dikim Sistemi yüksek seviyede mekanik budama olanağı sağlamaktadır. Bu sayede işletme giderleri olabildiğince düşmektedir. Yaz döneminde yıllık olarak tepe kesme (2,5m den itibaren ) ve alt dalların kesilmesi (yerden 60 cm yüksekliğe kadar) makineli hasata uygun çalışma koşulunu sağlanması için önemlidir. Tüm işlemleri traktöre takılabilen aparatlarla veya kendi yürür makinelerle yapmak mümkündür.

●Dikim Sıklığı Dikim sıklığı çeşit özelliğine, toprak verimliliğine ve sulama imkanına göre farklılık gösterebilmektedir. Sıra üzeri 1,35 ile 1.5 m ve sıra arası 3,5 ile 4 m arasında değişebilir. Zeytin ağacı boyu 2,5m ile sınırlandırılması sürekli büyümeyi teşvik etmesi, mükemmel ışık alma ve yıllar boyu sürekli üretim için en uygun yüksekliktir.

● Ana Dal Formasyonu : Sık Dikim Sisteminin karakteristik özelliklerinden birisi ana dal’ın yapılandırılmasıdır. Bu yapılandırma ilk 3 yıl boyunca destekleme ve budama aktiviteleri ile yapılır. Fidanın büyüme sürecinde her 20cm de desteğe bağlanır ve fidan boyunun üçte biri ölçütünde alt dallar temizlenir. Bu temizleme toprak seviyesinden 60 cm yüksekliğe kadar devam eder. Destek olarak 2m yüksekliğinde bambu tipi destek materyali tercih edilir ve fidan 2,5 m yüksekliğe ulaşınca yaz aylarında tepe kesme işlemi yapılır.

● Üretim : Meyve verimi 3.yılda 300-400 kg/da olacak şekilde hızlı üretime başlar. Yıllar boyunca zeytin üretici bölgelerden sürekli alınan sonuçlar derlendiğinde ortalama verim 800-1200 kg arasında görülmüştür. Sıcak bölgelerde optimum bakım şartları gerçekleştirildiğinde 1600 kg/da meyve verimi alınabilmektedir.

● Karlılık Sık Dikim Sistemi işçilik giderlerini sadece hasat işçiliğinde değil aynı zamanda budama ve dikim işçiliğinde de azaltmıştır. Geleneksel zeytin tarımında işçilik giderleri toplam maliyet içerisinde %80’e varan oranda kendini göstermektedir. Kısacası işçiliğe bağımlı olmayan ve karlılıkta çok ciddi yükseliş gösteren bu sistem her ülkede çok kısa sürede benimsenmektedir.

● Hasat Kalitesi Toplama makinesi kullanımı hızlı bir hasat ve optimum olgunlukta toplama olanağı sunmaktadır. Meyveler toprak ile temas etmeyeceği gibi zarar görmeden toplanabilmekte ve hızlı bir şekilde işlenmek üzere sevk edilebilmektedir. Tüm bu işlemler çeşidin karakteristik özelliğini ve aromasını korumasına ve yüksek kalitede zeytinyağı (%100 natürel sızma zeytinyağı) üretime olanak sağlamaktadır.

bahçe1

Bir cevap yazın